OData: Coronavirus(COVID-19): So sánh rủi ro quốc gia

Cập nhật 1 giờ một lần | English Deutsch Espanol italiano Le français Portugués русский Orang indonesia Tiếng việt 中文(繁體) 中文(简体) 日本語 한국 
Nếu bạn có bất kỳ ý kiến nào, vui lòng gửi nó đến tài khoản twitter của nhà phát triển hoặc tới mẫu liên hệ.
Vui lòng theo dõi twitter tài khoản để nhận được bản cập nhật của dịch vụ này.